DISCOVER OUR SENSES

Effective Date: 01-Dec-2021
Last Updated: 11-Jan-2022

Soolong geeft om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het optimaliseren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze producten / diensten hebben verzameld. Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze webshop www.soolong.com en de daarop ontsloten dienstverlening van Soolong. Soolong is een handelsnaam van Previtality B.V. Daar waar Soolong geschreven staat, kan ook Previtality B.V. gelezen worden en omgekeerd.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/12/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Gegevensverwerking

Iedereen die gebruik maakt van een webshop, laat via hun browser gegevens achter op de webshop. Bovendien laat de webshop een aantal soorten cookies op jouw apparaat achter. Zodra wij jouw (persoons)gegevens opslaan, zijn wij ‘verwerker’ van jouw gegevens. Dat wil zeggen dat Soolong verantwoordelijk is voor een zorgvuldige omgang met jouw (persoons)gegevens.  Hieronder kun je lezen welke (persoons)gegevens Soolong kan verzamelen, welke cookies worden gebruikt, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens indien noodzakelijk kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens

Soolong verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten en/of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuur- / verzendadres
 • E-mailadres
 • Geslacht

2. Doel

Soolong verwerkt jouw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Aanschaf van producten te kunnen beheren en uitvoeren
 • Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren.

Dit doet Soolong middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan onze website naar jouw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van jouw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van onze webshop.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Soolong neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Soolong) tussen zit. 

4. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Soolong bewaart jouw (persoons)gegevens niet langer dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Soolong gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Soolong stelt in uitzonderlijke gevallen persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking, indien die door ons gecontracteerd zijn en voor ons diensten verrichten of indien dit wettelijk vereist is. In bepaalde gevallen maken wij bijvoorbeeld gebruik van IT-dienstverleners, mediabureaus, betaalpartners, verzendpartners, die daarbij soms toegang krijgen tot het systeem waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Deze derde partijen treden in dit geval op als verwerker voor Soolong. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoen aan goede waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens.

6. Cookies

Om deze webshop beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik verzameld. Dit doen wij middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op onze webshop. Een cookie is een bestand dat op jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Wij maken op onze webshop gebruik van de volgende cookies:

7. Types of Cookies we use

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Veel cookies hebben een vervaldatum. Als een vervaldatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de vervaldatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de vervaldatum is verstreken. Het afmelden voor cookies kun je doen door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Raadpleeg voor andere browsers, de handleiding van je browser.

Op de webshop

Via onze webshop kun je in je account zelf jouw gegevens beheren. Onderstaande gegevens kun je bekijken, wijzigen en/of aanvullen:

 • NAW gegevens bekijken, wijzigen of aanvullen
 • Verzend/factuuradres wijzigen, verwijderen of toevoegen;
 • Emailadres wijzigen;
 • Online nieuwsbrief, aan- of afmelden;
 • Favorieten bekijken, verwijderen of toevoegen;
 • Aankopen webshop bekijken;
 • Wachtwoord wijzigen.

Rechten

 • Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik van jouw (persoons)gegevens door Soolong.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@soolong.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
 • Je hebt het recht op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Soolong is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de andere organisatie deze gegevens verwerkt.
 • Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Soolong of als je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In eerste instantie bij ons, zodat wij er van kunnen leren, maar als je niet tevreden bent met onze reactie, dan bij de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Soolong neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@soolong.nl.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

10. Contactgegevens

De webshop en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Soolong. Voor vragen en opmerkingen over ons Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@soolong.nl.

Stay in touch

Schrijf je nu in en ontvang Soolong nieuws!
Blijf op de hoogte van onze nieuwste producten en exclusieve aanbiedingen.

Voor vragen over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door Soolong, raadpleeg ons Privacy Statement.