DISCOVER OUR SENSES

Iedereen verdient een menswaardig bestaan

In 2018 werd geschat dat ongeveer 3,4 miljard mensen (ongeveer de helft van de wereldbevolking) onder extreme armoede leeft (bron: RTLZ / Wereldbank). Dat is één op de twee mensen. In de huidige tijd van COVID, neemt dit alleen maar toe. Wij vinden dat iedereen in de wereld recht heeft op een menswaardig bestaan en willen daar graag een bijdrage aan leveren.

Wat wij doen

Stichting Aid1to1 ondersteunt goede doelen, die bijdragen aan een menswaardig bestaan, in het land van herkomst waar Soolong haar producten inkoopt. Door de donaties van Soolong is Aid1to1 in staat continuïteit te waarborgen.

Te denken valt aan kleinschalige projecten gericht op:

  1. Zorg
  2. Scholing
  3. Onderdak
  4. Voedselvoorziening

Hoe wij te werk gaan

Wij vinden het belangrijk dat alle donaties rechtstreeks op de plek van bestemming komen en niet op gaan in de wereld van bureaucratie. Dit bewerkstelligen wij op basis van vier uitgangspunten:

1. Concrete, kleinschalige projecten

Concreet wil zeggen: tastbare projecten. Denk aan het leveren van een behandelstoel voor gynaecologen aan een lokaal ziekenhuis, een autoclaaf, schone naalden. Maar ook een studiebeurs voor kinderen zodat ze naar school kunnen, of onderdak voor mensen die alles verloren zijn gedurende een oorlogssituatie. Door kleinschalige concrete projecten op te pakken, is het te overzien.

2. Vrijwilligers

CEO’s van grote non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die extreme salarissen verdienen… dat past niet bij de gedachte van onze stichting. Het is namelijk niet voor wat, hoort wat. Wat stichting Aid 1 to 1 uniek maakt is dat iedereen binnen onze stichting op vrijwillige basis werkt. Anderen helpen, moet komen vanuit je hart.

3. Samenwerking

Geen bureaucratie, efficiënt te werk gaan en óók onze doelen behalen, dat kan alleen door samen te werken en niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Samen bereiken we meer. Om deze reden werken wij zoveel mogelijk samen met andere stichtingen/NGO’s.

4. Transparantie

Onze werkwijze is geheel transparant. Dat wil zeggen dat wij de donateur meenemen in het proces van donatie naar verbindende glimlach van de hulpbehoevende.  Zo kan de donateur exact volgen wat er met zijn/haar donatie gebeurt en waar het aan wordt besteed.

Hulp van de donateur aan de ontvanger – aid one to one!

Stay in touch

Schrijf je nu in en ontvang Soolong nieuws!
Blijf op de hoogte van onze nieuwste producten en exclusieve aanbiedingen.

Voor vragen over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door Soolong, raadpleeg ons Privacy Statement.